Rekultivace

Rekultivace znamená snahu o obnovení biologických funkcí v krajině významně proměněné lidskou činností, zejména těžbou, případně nové využití krajiny člověkem. Jde o soubor postupů, které mají za úkol zahladit většinou negativní antropogenní zásahy do přírody. Jedná se o úpravu území postiženého těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy, výsypky, pískovny, kamenolomy) nebo jinou dočasnou lidskou činností.

Druhy rekultivací

Technické

* terénní úpravy (přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění)
* zemní práce (využití skryté ornice)
* Je využívána těžká technika: dozery, buldozery, příkopové pluhy, frézy

Biologické

* úprava fyzikálních a chemických vlastností půd (kyselost, struktura), hnojení a dodávání živin do půd,
* Agrotechnická opatření – kypření, smykování, válcování
* Důležitá složka je pěstování plodin
 

 

Vytisknout
NAHORU